آژانس مسافرتی | کامیار گشت Kamyar Gasht

 
 
 
 
 
 
 
 
innerbanner

آژانس مسافرتی کامیار گشت

فکس: (+۹۸۲۱) ۸۸۰۴ ۹۰۳۱
تلفن همراه: (+۹۸۹۱۲) ۵۲۷ ۱۰۶۲
مدیر:فاطمه عباسی
مجوز کار:الف - ب
اپراتورTicketing & Tour operator
شهر: تهران
منطقه۶
وب سایت: WWW.KAMYARGASHT.COM
آدرس: تهران ،عباس آباد بعد پل مدرس پلاک ۲۷۳ طبقه ۲