آژانس مسافرتی | عروج (دفتر مرکزی ) Oruj ( Heda Office)

 
 
 
 
 
 
 
 
innerbanner

آژانس مسافرتی عروج (دفتر مرکزی )

فکس: (+۹۸۲۱) ۶۶۴۲ ۱۹۵۲ , ۶۶۹۴ ۸۸۹۱
مدیر:صبا هاشمی زاده
مجوز کار:الف - ب
کد۱۱۸۱
کد۳۳ - ۲ ۱۰۹۳ ۶
اپراتورTicketing & Tour operator
شهر: تهران
منطقه۲
وب سایت: http://orujtravel.com/fa/
آدرس: تهران ،خیابان توحید،نرسیده به میدان توحید شماره ۵۹ و ۴۷